logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna 15-lecie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: Konferencja...
Publikacja: 21 maja 2010

15-lecie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: Konferencja międzynarodowa

 

Jerzy Pruski - Prezes BFG

 21 maja 2010 r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja z okazji 15-lecia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego "Światowy kryzys finansowy i jego skutki dla stabilności sektora finansowego". W konferencji wzięło udział ponad 150 uczestników, w tym wielu wybitnych przedstawicieli świata finansów i ekonomii. Poruszana podczas konferencji tematyka dotyczyła kluczowych kwestii związanych ze stabilnością finansową, w tym rozwiązaniami instytucjonalnymi w wymiarze międzynarodowym i krajowym. Otwarcia konferencji dokonał Pan Michał Boni, Minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wśród panelistów znaleźli się Pan Erik Berglof, Główny Ekonomista Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Lars Nyberg, Zastępca Prezesa Banku Centralnego Szwecji, Pan Arthur J. Murton, Dyrektor Departamentu Gwarancji i Analiz w Federal Deposit Insurance Corporation, Pan Paul Wright, Dyrektor w Waszyngtońskim Instytucie Finansów Międzynarodowych, Pan Manfred J. Schepers, Wiceprezes, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Pan Mark Allen, Stały Przedstawiciel Międzynarodowego Funduszu Walutowego na Europę Centralną i Wschodnią, Pan Per Callesen, Dyrektor Wykonawczy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, były Zastępca Stałego Sekretarza, Ministerstwo Finansów, Dania, Pan Elemér Terták, Dyrektor ds. Instytucji Finansowych, Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego i Usług, Komisja Europejska, Pan Mark Adams, Departament Stabilności Finansowej, Bank Anglii, Pan Leszek Balcerowicz, Profesor w Szkole Głównej Handlowej, Stanisław Kluza, Przewodniczący, Komisja Nadzoru Finansowego, Pan Jan Winiecki, Członek Rady Polityki Pieniężnej (Narodowy Bank Polski), Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Pan Dariusz Filar, Uniwersytet Gdański, były Członek Rady Polityki Pieniężnej, Pan Andrzej Raczko, były Minister Finansów, Visiting Professor, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Pan Jan Szambelańczyk, Członek Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań, Pan Jerzy Pruski, Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Konferencję podsumował Pan Dariusz Daniluk, Przewodniczący Rady BFG, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

W czasie sesji poświęconej współpracy transgranicznej dla utrzymania stabilności finansowej Pan Jerzy Pruski, Prezes BFG przedstawił prezentację „Cross-Border Stability Framework: Lessons from the Global Financial Crisis".

Podczas kończącej konferencję uroczystej kolacji wystąpienie miała Pani Elżbieta Chojna-Duch, Członek Rady Polityki Pieniężnej.

 

Ostatnia aktualizacja: 4 listopada 2016