logo BFG logo BFG
logo bip

WE GUARANTEE SECURITY OF DEPOSITS
IN BANKS AND CREDIT UNIONS
UP TO 100 THOUSAND EUROS

Home page Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2014 r. w...
Published: 25 October 2016

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie obrotu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wierzytelnościami nabywanymi od podmiotów objętych obowiązkowym systemem gwarantowania lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie obrotu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wierzytelnościami nabywanymi od podmiotów objętych obowiązkowym systemem gwarantowania lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności

Last updated: 25 October 2016