logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Jerzy Pruski Prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia...
Publikacja: 25 października 2012

Jerzy Pruski Prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Gwarantów Depozytów (IADI)

 
W dniu 25 października 2012 roku, podczas dorocznego Walnego Zgromadzenia Członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Gwarantów Depozytów (IADI) w Londynie, Jerzy Pruski – Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – został wybrany Prezesem IADI i Przewodniczącym Rady Wykonawczej tego stowarzyszenia na trzyletnią kadencję. Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest pierwszym w historii stowarzyszenia Europejczykiem, a jednocześnie pierwszym Polakiem, który staje na czele IADI.  
 
Wybór Prezesa został dokonany przy jednogłośnym poparciu wszystkich członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu IADI. Jerzy Pruski zastąpił na tym stanowisku dotychczasowego szefa IADI Martina Gruenberga, który jest jednocześnie Przewodniczącym Rady Dyrektorów amerykańskiej Federalnej Korporacji Ubezpieczeń Depozytów (Federal Deposit Insurance Corporation – FDIC) – najstarszej na świecie instytucji gwarantującej depozyty.
 
Martin Gruenberg, gratulując nowemu przewodniczącemu, powiedział:  Jerzy Pruski jest znakomitym liderem, dysponuje szeroką wiedzą z zakresu stabilności finansowej oraz roli instytucji gwarantujących depozyty w sieci bezpieczeństwa finansowego. Serdecznie witam go na stanowisku Prezesa oraz Przewodniczącego Rady Wykonawczej IADI.
 
W wystąpieniu na sesji specjalnej Rady Wykonawczej IADI Prezes BFG mówił o swojej wizji rozwoju stowarzyszenia na najbliższe trzy lata podkreślając, że staje się ono coraz ważniejszym elementem światowej sieci bezpieczeństwa finansowego, wypracowując między innymi zasady efektywnego działania systemów gwarantowania depozytów i uczestnicząc w ocenie zgodności z tymi zasadami.

 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Gwarantów Depozytów (International Association of Deposit Insurers – IADI) powstało w 2002 r. i jest instytucją o światowym zasięgu, skupiającą 64 członków ze wszystkich kontynentów.  IADI promuje współpracę międzynarodową w dziedzinie gwarantowania depozytów oraz wypracowuje międzynarodowe standardy służące poprawie efektywności funkcjonowania instytucji gwarantowania depozytów. Przyczynia się tym samym do wzmacniania stabilności systemów finansowych na świecie.
 
W 2009 roku IADI, wraz z Bazylejskim Komitetem ds. Nadzoru Bankowego, opracowało „Podstawowe Zasady Efektywnego Gwarantowania Depozytów” (ang. Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems) – tzw. katalog podstawowych wskazówek dla instytucji gwarantujących depozyty i ich relacji z innymi podmiotami sieci bezpieczeństwa finansowego. W 2010 roku zakończone zostały prace nad „Metodyką oceny zgodności z Zasadami Efektywnego Gwarantowania Depozytów” (ang. Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems. Methodology for Compliance Assessment). W 2011 roku Podstawowe Zasady Efektywnego Gwarantowania Depozytów zostały włączone przez Radę Stabilności Finansowej (Financial Stability Board – FSB) do listy podstawowych standardów określających stabilne systemy finansowe. Metodyka oceny zgodności z zasadami będzie wykorzystywana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy przy badaniu okresowej oceny stabilności sektora finansowego.

 

Ostatnia aktualizacja: 4 listopada 2016